Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 17/2016
data dodania 2016-11-10 16:42:35
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku.

Zarząd spółki BIOGENED S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., informuje, iż uległ zmianie termin publikacji raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2016 roku. Decyzją Zarządu Emitenta data przekazania przedmiotowego raportu do publicznej wiadomości, pierwotnie określona na dzień 15 listopada 2016 r., zostaje zmieniona na dzień 14 listopada 2016 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH