Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 15/2016
data dodania 2016-07-04 17:03:08
spółka Biogened Spółka Akcyjna

BIOGENED SA Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 04 lipca 2016 r. o godz. 15:45 Emitent otrzymał pisemne oświadczenie Pana Janusza Kruka o jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Biogened S.A. Pan Janusz Kruk w złożonym oświadczeniu nie wskazał przyczyn rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


Osoby reprezentujące spółkę: