Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2016
data dodania 2016-06-17 18:59:10
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę o wyborze Pana Janusza Kruka do Rady Nadzorczej Biogened S.A. na okres kadencji pięciu lat i powierzeniu Panu Januszowi Krukowi funkcji członka Rady Nadzorczej. Życiorys zawodowy powołanego członka organu nadzorującego Emitenta, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH