Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2016
data dodania 2016-06-01 16:58:15
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyka niezapłacenia należności

Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 1.06.2016 r. Emitent zawarł z KUPEG úvěrová pojišt’ovna, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie umowę nr 410012505 w sprawie ubezpieczenia ryzyka niezapłacenia należności. Przedmiotem ubezpieczenia są należności Emitenta wobec jego kontrahentów z tytułu sprzedaży i dostawy towarów. Umowa została zawarta na okres dwóch lat do dnia 31.05.2018 r. z możliwością jej automatycznego odnowienia na kolejne 12 miesięcy. Maksymalna górna granica odszkodowania wynosi pięćdziesięciokrotność minimalnej składki ubezpieczenia lub składki rzeczywiście zapłaconej, w zależności od tego, która z nich będzie dla Emitenta korzystniejsza.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH