Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 9/2016
data dodania 2016-05-13 16:51:41
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zmiana umowy faktoringu

Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2016 r. wszedł w życie zawarty z „Coface Poland Factoring” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy faktoringowej nr 1418/2015 z dnia 15 października 2015 r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 14/2015. Zgodnie z treścią aneksu do umowy faktoringowej, faktor podwyższył Emitentowi limit kredytowy dla cedowanych na faktora wierzytelności do kwoty 10.000.000 złotych. Pozostałe postanowienia umowy faktoringowej nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH