Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2016
data dodania 2016-02-26 13:01:16
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Ustalenie tekstu jednolitego statutu

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza ustaliła treść tekstu jednolitego statutu Emitenta. Tekst jednolity statutu obejmuje zmianę §4 ust. 1 dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 czerwca 2015 r. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH