Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2015
data dodania 2015-10-16 16:02:51
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy faktoringu

Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 października 2015 r. zawarł z „Coface Poland Factoring” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę faktoringową nr 1418/2015. Zgodnie z treścią tej umowy, faktor przyznał Emitentowi limit kredytowy dla cedowanych na faktora wierzytelności do kwoty 8.000.000 złotych. Zabezpieczenie roszczeń faktora stanowi weksel in blanco wystawiony przez Emitenta oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nr 704191 zawartej przez Emitenta z „TU Euler Hermes” S.A. Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH