Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2015
data dodania 2015-01-30 17:06:22
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - dnia 16 lutego 2015 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - dnia 15 maja 2015 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - dnia 14 sierpnia 2015 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - dnia 16 listopada 2015 r.

Raport roczny:
- Raport roczny (jednostkowy) za 2014 rok - dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o niepublikowaniu raportów miesięcznych w rozumieniu pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect.” Wszelkie informacje, które byłyby przekazywane raportem miesięcznym, będą publikowane w formie raportu bieżącego EBI lub ESPI niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia rodzącego obowiązek publikacji raportu.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH