Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 17/2014
data dodania 2014-07-09 16:24:47
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A.

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 9 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 4/2014 ustaliła tekst jednolity Statutu Biogened S.A., który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego Tekst jednolity Statutu uwzględnia zmiany dokonane uchwałami nr 21 i nr 22 Walnego Zgromadzenia podjętymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. dotyczącymi §1 ust. 3 i §4 ust. 1 Statutu Emitenta. Szczegółowa treść uchwał ZWZA podjętych w dniu 30 czerwca 2014 r. została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 15/2014 w dniu 1 lipca 2014 r.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH