Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2014
data dodania 2014-06-16 15:03:31
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Złożenie wniosku w sprawie kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie pisemny wniosek, w którym poinformował o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. kandydata w osobie Pana Krzysztofa Jeżowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Emitenta. Życiorys kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH