Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 8/2014
data dodania 2014-04-17 14:36:55
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Wyznaczenie dnia notowania akcji E i F

Zarząd BIOGENED S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 473/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki BIOGENED S.A. Zgodnie z rzeczoną uchwałą Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 22 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla 167.370 akcji serii E oraz 144.764 akcji serii F pod warunkiem dokonania w dniu 22 kwietnia 2014 r. rejestracji tych akcji przez KDPW i oznaczenia ich kodem "PLBIOGN00018".
Akcje serii E i F Biogened SA będą notowane na NewConnect w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BIOGENED" i oznaczeniem "BGD".

PODSTAWA PRAWNA:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH