Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2014
data dodania 2014-04-16 14:03:00
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie do porządku obrad WZA sprawy powołania członka Rady Nadzorczej.

Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem Emitenta, pisemny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta sprawy powołania członka Rady Nadzorczej. Treść zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH