Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2014
data dodania 2014-01-15 10:38:31
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 stycznia 2014 r. Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Capital One Advisers Sp. z o.o. ("Autoryzowany Doradca"). Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie świadczyć dla Spółki usługi związane z przygotowaniem dokumentacji do realizacji procesu wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH