Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 32/2013
data dodania 2013-11-05 13:50:30
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy kredytu przez BIOGENED S.A.

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 4 listopada 2013 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu obrotowego, na podstawie której zaciągnął kredyt w wysokości 1.500.000 złotych na refinansowanie nakładów na prace rozwojowe, badawcze i wdrożeniowe produktów leczniczych, dermokosmetyków i suplementów diety. Wspomniany kredyt został zaciągnięty przez Emitenta w miejsce części kredytu wcześniej udzielonego przez ten sam bank, spłaconego przez Emitenta w okresie sierpień 2012 - październik 2013r. Zabezpieczenie nowo udzielonego kredytu stanowi już istniejąca na nieruchomościach Emitenta hipoteka umowna łączna kaucyjna z sumą hipoteki podwyższoną do 9.375.000 złotych oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości i weksel in blanco z deklaracją wekslową.
Termin spłaty kredytu przypada 3 listopada 2015 r., a kwota kredytu została postawiona do dyspozycji Emitenta w dniu zawarcia umowy kredytowej. Dodatkowo Emitent informuje, że zawarcie umowy kredytu nie zwiększyło wysokości łącznego zadłużenia kredytowego Emitenta wskazanego w raporcie bieżącym EBI nr 16/2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH