Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 26/2013
data dodania 2013-07-26 15:38:24
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umów leasingu operacyjnego przez BIOGENED S.A.

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymał od finansującego 13 podpisanych umów leasingu operacyjnego opatrzonych datą 5 lipca 2013 r. zawartych między BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu jako finansującym a Emitentem jako korzystającym. Umowy dotyczą leasingu łącznie 13 samochodów osobowych, które będą wykorzystywane na potrzeby działalności Emitenta. Zawarte umowy leasingu opiewają łącznie na kwotę 493.257,70 złotych brutto, a okres leasingu przypada od lipca 2013 r. do czerwca 2017 r. Wykonanie umów zabezpieczono wekslami własnymi in blanco.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH