Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 25/2013
data dodania 2013-07-26 15:31:30
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Przedłużenie okresu trwania umowy kredytu BIOGENED S.A.

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymał informację o wyrażeniu przez Bank Zachodni WBK S.A. zgody na przedłużenie okresu trwania umowy kredytu zawartej przez Emitenta z tymże bankiem w dniu 23 lipca 2012 r. na kwotę 4.750.000,00 złotych. Termin spłaty kredytu został przesunięty do 23 lipca 2014 roku. Zawarcie umowy kredytu było podane do wiadomości inwestorów w raporcie bieżącym EBI nr 16/2012.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH