Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 24/2013
data dodania 2013-07-10 14:03:15
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A.

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta ustaliła treść tekstu jednolitego statutu, który w dniu 10 lipca 2013 r. został złożony do akt rejestrowych Sądu Rejestrowego Emitenta. Tekst jednolity statutu, załączony do niniejszego raportu bieżącego, obejmuje jego zmiany dokonane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH