Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 20/2013
data dodania 2013-06-04 12:37:49
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A.

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 5/2013 ustaliła tekst jednolity statutu Biogened S.A., który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity statutu uwzględnia zmiany statutu dokonane uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 17 grudnia 2012 r. dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz treść oświadczenia Zarządu Emitenta z dnia 24 maja 2013 r. o dookreśleniu wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH