Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2013
data dodania 2013-05-17 10:26:18
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy o objęcie akcji

"Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16 maja 2013 r. otrzymał od "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą w Amsterdamie (zwana dalej "Inwestorem") podpisaną przez Inwestora z Emitentem umowę o objęciu akcji serii F Emitenta, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 83000 sztuk akcji serii F po cenie 25 złotych za 1 akcję oraz 61764 sztuk akcji po cenie 17 złotych za 1 akcję. Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii F nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 5 z dnia 17 grudnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2012"Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH