Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 9/2013
data dodania 2013-04-17 13:48:59
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zaciągnięcie pożyczki przez Emitenta

Zarząd Biogened S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 r. została udzielona Emitentowi pożyczka w kwocie 1.050.000 złotych. Pożyczkodawcą jest spółka "Life Science Technologies" N. V. z siedzibą w Holandii, zarejestrowana w Izbie Handlowej w Amsterdamie pod numerem 37127260, będąca większościowym akcjonariuszem Emitenta. Pożyczka została udzielona Emitentowi z terminem spłaty do końca czerwca 2013 r., a oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,6 proc. za każdy miesiąc spłaty. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH