Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2013
data dodania 2013-04-05 10:11:19
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy o dofinansowanie

"Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 kwietnia 2013 r. zawarł z Ministrem Gospodarki w Warszawie, jako instytucją pośredniczącą II stopnia, umowę o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji projektu "Rozwój eksportu firmy Biogened" w ramach poddziałania 6.5.2.: "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji", działania 6.5.: "Promocja polskiej gospodarki", osi priorytetowej 6.: "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu objętego Umową wynosi 1.315.252,50 PLN, a czas jego realizacji obejmuje okres od 27.03.2012 do 30.04.2015."


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH