Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2013
data dodania 2013-02-25 14:13:16
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zmiana animatora rynku dla akcji Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 lutego 2013 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę o podtrzymywanie płynności na rynku NewConnect GPW. Podpisaną umowę doręczono Emitentowi w dniu 25 lutego 2013 r. Umowa wejdzie w życie 1 marca 2013 r. i zastąpi umowę o świadczenie usług Animatora Rynku dla akcji Emitenta zawartą z IDM S.A., obowiązującą do końca lutego 2013 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH