Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 27/2012
data dodania 2012-12-17 18:11:54
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Rozwiązanie umowy z podmiotem świadczącym usługi Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Emitenta informuje, że Emitent wypowiedział ze skutkiem na dzień 16 grudnia 2012 roku umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy zawartą z Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem rozwiązanej umowy było świadczenie przez Capital One Advisers Sp. z o.o. usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w rozumieniu postanowień Rozdziału VI Oddziału I Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH