Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 16/2012
data dodania 2012-07-24 16:54:16
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umów o kredyty z bankiem

Zarząd Biogened SA (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 23.07.2012 r., trzech umów z bankiem - Bank Zachodni WBK S.A., na mocy których Spółce zostały udzielone trzy kredyty:

1) dwa kredyty z przeznaczeniem na spłatę dotychczasowego zadłużenia Spółki w kwocie 8.245.000 PLN uzyskanego w bankach kredytujących obecnie podstawową działalność Spółki; z terminami spłaty do: 22.07.2013 r. i 18.06.2015 r.

2) jeden kredyt odnawialny w rachunku kredytowym (obrotowy rewolwingowy) z przeznaczeniem na finansowanie nakładów na prace rozwojowe, badawcze i wdrożeniowe produktów leczniczych, suplementów diety i dermokosmetyków do kwoty 3.500.000 PLN Posiadana ilość środków (łącznie własnych i pochodzących z kredytu) będzie determinowała zakres i rodzaj podejmowanych przedsięwzięć. Termin całkowitej spłaty kredytu ustalono na dzień 18.06.2015 r.

Zabezpieczeniem kredytów są: hipoteka, zastaw rejestrowy na zapasach, przelew wierzytelności z tytułu umów handlowych, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia, weksle własne in blanco, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi.

Kredyty zostały postawione do dyspozycji Spółki w dniu podpisania umowy.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH