Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2012
data dodania 2012-05-30 16:49:51
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biogened S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 r.

Zarząd Biogened S.A. informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2012 roku, projektu Uchwały nr 18, zgłoszonej do porządku obrad w pkt 11) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 r. Zgłoszenie pochodzi od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszony projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH