Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2012
data dodania 2012-02-22 17:00:55
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zmiana podmiotu świadczącego usługi Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2012 roku Umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Capital One Advisers Sp. z o.o. usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w rozumieniu postanowień Regulaminu ASO. Umowa wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2012 roku i została zawarta na czas nieokreślony.

Zawarcie powyżej opisanej umowy jest następstwem złożenia przez Emitenta wypowiedzenia zlecenia świadczenia usługi doradczej dotychczasowemu Autoryzowanemu Doradcy tj. spółce Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. Pismo z decyzją Emitenta wynikającą z powodów ekonomicznych zostało przyjęte przez dotychczasowego Autoryzowanego Doradcę - Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 21 lutego 2012 r., w związku z czym po tym dniu, czyli od 22 lutego 2011 podmiot ten przestał pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

Podstawa prawna: § 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH