Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 13/2011
data dodania 2011-11-04 15:47:24
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Biogened S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 03 listopada 2011 roku, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pana Andrzeja Grzegorzewskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Panią Urszulę Grzegorzewską
3. Panią Sylwię Grzegorzewską

Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internatowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH