Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 8/2011
data dodania 2011-08-31 09:41:49
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. informuje, że w wyniku umów zawartych z Domem Maklerskim IDM S.A., z siedzibą w Krakowie oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, podmioty te będą pełniły funkcję animatora rynku dla akcji Biogened S.A. W związku z brakiem sprzeciwu ze strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (komunikaty GPW z dnia 30.08.2011 r.) umowy z obydwoma animatorami wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH