Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2011
data dodania 2011-08-24 14:14:55
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. informuje, iż dnia 23 sierpnia 2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1101/2011, w której postanawia:
1. określić dzień 31 sierpnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 741.530 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C i 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BIOGENED S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBIOGN00018";
2. notować akcje, o których mowa w pkt. 1 na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BIOGENED" i oznaczeniem "BGD".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH