Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2011
data dodania 2011-08-18 12:11:34
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. powziął wiadomość, iż na mocy Uchwały nr 1078/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki BIOGENED S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda:
- 741.530 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii A,
- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,
- 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii D.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH