Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2011
data dodania 2011-07-29 13:25:25
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki Biogened S.A.informuje, iż w dniu 26 lipca 2011 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dotyczący 741 530 akcji serii A, 300 000 akcji serii B, 100 000 akcji serii C, oraz 2 655 akcji serii D o wartości nominalnej 10,00 zł. każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH