Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2017
data dodania 2017-04-28 16:59:39
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Ustalenie tekstu jednolitego statutu

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że uchwałą nr 1/2017 podjętą w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Biogened S.A. ustaliła treść tekstu jednolitego statutu Emitenta. Tekst jednolity statutu obejmuje zmianę §4 ust. 1 dokonaną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta podjętą w dniu 17 czerwca 2016 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Biogened S.A. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH