Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 21/2016
data dodania 2016-12-22 13:00:55
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 22 grudnia 2016 r. podpisał umowę z Kancelarią Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę KIBR pod numerem 572, której przedmiotem jest zbadanie i ocena sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH