Strona główna > Spółki > AFC > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 52/2011
data dodania 2011-06-22 15:37:30
spółka Akcept Finance Spółka Akcyjna

Zawarcie znaczącej Umowy

Zarząd AKCEPT Finance S.A. informuje, iż w dniu 22.06.2011 roku Spółka zawarła Umowę Ramową Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym - faktoring należności pełny z przedsiębiorstwem z branży stalowej. Umowa jest datowana na dzień 21.06.2011r. i ma charakter Umowy faktoringowej bez regresu. Przyznany odnawialny łączny limit finansowania wynosi 100.000,00 PLN. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony a odnawialny łączny limit finansowania obowiązuje do dnia 31.12.2011 roku z możliwością przedłużenia. Warunki Umowy nie odbiegają od stosowanych na rynku usług faktoringowych dla MSP.


Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Krzysztof Kozok - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH