NewConnect GPW
Uchwały i komunikaty z dnia 23 i 24 września

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA informuje, że pracuje nad uruchomieniem pełnych funkcjonalności serwisu internetowego.
Zaistniała sytuacja pozostaje bez wpływu na przebieg sesji oraz funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu transakcyjnego Giełdy.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

Raporty Bieżące

RAPORTY ARCHIWALNE (przesłane do dnia 2014-10-22) dostępne są na stronie www.GPWInfoStrefa.pl

BIOMAX2014-10-25 21:45:43Korekta raportu okresowego nr 42/2014 - Raport okresowy za II kwartał 2014 roku.
BIOMAX2014-10-25 21:36:11Korekta raportu okresowego nr 17/2014 - Raport okresowy za I kwartał 2014 roku.
TAXUS FUND2014-10-25 21:05:28Podjęcie przez Zarząd Taxus Fund S.A. uchwał o emisji Akcji serii D1 oraz D2 Spółki w ramach kapitału docelowego
TAXUS FUND2014-10-25 18:29:55Wybór biegłego rewidenta oraz rozwiązanie umowy z dotychczasowym biegłym rewidentem.
IMAGIS2014-10-25 15:10:00Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu na dalszy okres
BS SANOK2014-10-25 13:24:11Emisja obligacji serii PBS1024
WERTH-HOLZ2014-10-25 12:57:06Prognoza wyników finansowych na rok obrotowy 2013/2014 i 2014/2015
Columbus Capital2014-10-25 12:20:23Zbycie akcji własnych
Columbus Capital2014-10-25 11:48:34Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz członka Rady Nadzorczej spółki zależnej
LEASING-EXPERTS2014-10-25 08:57:13Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie/Court registration of the share capital increase and changes in the statutes
Columbus Capital2014-10-23 20:08:19Nabycie akcji własnych
ABS INVESTMENT2014-10-24 15:54:31Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku
INNO-GENE S.A.2014-10-24 22:56:37Powołanie członka zarządu INNO-GENE S.A.
ARTNEWS2014-10-24 22:41:01Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału obligacji serii A2
MILESTONE MEDICAL2014-10-24 21:09:09Lock-up agreement issues connected with changes in shareholding structure of the Company
UNITED2014-10-24 20:31:47UNITED SA Korekta raportu EBI nr 17/2014 - raport Emitenta za I kwartał 2014 roku
BLIRT2014-10-24 19:50:17Raport kwartalny BLIRT SA za III kw. 2014
MPL VERBUM2014-10-24 19:34:06Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 22 października 2014r.
DENT-A-MEDICAL2014-10-24 19:09:08Powołanie członka Rady Nadzorczej
CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO2014-10-24 18:54:17Realizacja postanowień z listu intencyjnego
HURTIMEX SA2014-10-24 18:41:34Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki
MM Conferences Spółka Akcyjna2014-10-24 18:38:28Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. na dzień 20 listopada 2014 r.
SIODEMKA2014-10-24 17:46:18Odwołanie prokury
AIRWAY MEDIX2014-10-24 17:30:53Złożenie wniosku o wprowadzanie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect
AIRWAY MEDIX2014-10-24 17:27:47Uzyskanie dostępu do EBI
THE FARM 51 GROUP2014-10-24 17:12:25Korekta raportu bieżącego EBI nr 22/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 listopada 2014 roku
ALFA STAR2014-10-24 17:08:17Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. na dzień 20 listopada 2014 roku- (raport bieżący 36/2014)
MAKOLAB2014-10-24 16:54:02Szacunek wartości przychodów ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto w 2014 r.
BROAD GATE2014-10-24 16:40:07Korekta raportu EBI z dnia 23 października 2014 roku
GC INVESTMENT2014-10-24 16:23:54Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GC Investment S.A. na dzień 19.11.2014 r. oraz projekty uchwał
CERTUS CAPITAL2014-10-24 16:19:10Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
AKCEPT FINANCE2014-10-24 16:09:15Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej
RUNICOM2014-10-24 16:05:39Udzielenie pożyczek spółce portfelowej
MADKOM2014-10-24 16:01:02Informacja o podpisaniu znaczącej umowy przez Madkom SA
Biogened Spółka Akcyjna2014-10-24 15:58:59Zawarcie umowy o objęciu akcji.
SUNEX2014-10-24 15:50:35Wybór biegłego rewidenta do zbadania i oceny sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za 2014 rok.
JR INVEST2014-10-24 15:42:59Zarejestrowanie podwyższenia kapitału w spółce zależnej
HEFAL SERWIS2014-10-23 14:59:26Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki
HEFAL SERWIS2014-10-24 15:28:35Podpisanie umowy – uzupełnienie raportu 38/2014 z dnia 21.10.2014 r.
INFOSYSTEMS2014-10-24 15:28:15Zmiana terminu publikacji raportu rocznego INFOSYSTEMS S.A.
ABS INVESTMENT2014-10-24 15:19:30Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A
IPFINVPL2014-10-23 09:19:11IPF plc’s purchase of own shares
BIOMED-LUBLIN2014-10-24 14:36:24Wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w ASO na rynku NewConnect
ECA2014-10-24 13:57:13Raport miesięczny za wrzesień wraz z danymi finansowymi
ALFA STAR2014-10-24 13:54:01Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (raport bieżący 35/2014)
CERTUS CAPITAL2014-10-24 13:48:45Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
ORZEŁ2014-10-24 13:34:04ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki – korekta raportu bieżącego nr 47/2014
MOMO2014-10-24 13:27:44Podjęcie uchwały rady Nadzorczej MOMO SA o prowadzeniu rachunkowości według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) od dnia 01.01.2015 roku.
INVICO2014-10-24 13:24:16Podpisanie umowy dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego w ramach Działania 1.4 POIG
MOMO2014-10-24 13:19:19Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej MOMO SA.
BROAD GATE2014-10-24 13:14:59Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW
ASTRO2014-10-24 13:12:03Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
MOMO2014-10-24 13:07:48Uzyskanie Decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla stacji MOMO wydanej przez Burmistrza Wołomina.
DOM LEKARSKI2014-10-24 12:41:44Zakup akcji przez Prezesa Zarządu
UBOAT - LINE2014-10-24 11:38:05Rejestracja zmian w Statucie Spółki
UBOAT - LINE2014-10-24 11:33:08Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
EKOKOGENERACJA2014-10-24 10:27:14Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej przez podmiot zależny Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.
MBF Group2014-10-24 10:08:14Wybór członka Rady Nadzorczej MBF Group S.A.
OPEN-NET Spółka Akcyjna2014-10-24 09:56:50Wypłata kwartalnych odsetek z wyemitowanych w styczniu 2014 r. przez OPEN-NET S.A. obligacji
ASTRO2014-10-24 09:35:03Uzupełnienie raportu nr 27/2014
COPERNICUS2014-10-24 09:34:06Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.
ASTRO2014-10-24 09:34:01Uzupełnienie raportu nr 25/2014
PRO-LOG2014-10-24 08:38:23Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
MPL VERBUM2014-10-23 22:58:56Wypłata dywidendy - MPL VERBUM S.A.
MPL VERBUM2014-10-23 22:20:43Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 22 października 2014 roku.
ARTNEWS2014-10-23 22:14:24Udzielenie pożyczki podmiotowi zależnemu
VELTO2014-10-23 22:05:37Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZ VELTO Cars S.A. w dniu 22 października 2014 r.
VELTO2014-10-23 21:57:35Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ VELTO Cars S.A., obradującym w dniu 22 października 2014 roku.
VELTO2014-10-23 21:54:27Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VELTO Cars S.A. obradujące w dniu 22 października 2014 r.
AIR MARKET2014-10-23 19:22:44raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
KLEBA INVEST2014-10-23 18:26:36Zakończenie subskrypcji Obligacji serii K spółki Kleba Invest S.A.
UNIDEVELOPMENT2014-10-23 18:04:28Raport bieżący nr 4/2014 - Podwyższenie kapitału zakładowego oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej
ARTNEWS2014-10-23 17:44:46Rozpoczęcie emisji obligacji serii A2
ARTNEWS2014-10-23 17:40:07Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału obligacji serii A1
GRUPA JAGUAR2014-10-23 17:34:47Nabycie aktywów o istotnej wartości
AITON CALDWELL2014-10-23 17:17:23Zmiany w składzie Zarządu Aiton Caldwell
BROAD GATE2014-10-23 16:45:45Podpisanie znaczącej umowy
E-KIOSK2014-10-23 16:42:51Zmiany w zarządzie Spółki
Perma-Fix Medical2014-10-23 15:36:33Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E
EASTSIDECAPITAL2014-10-23 14:45:03Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
PHARMENA2014-10-23 14:40:17Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ELEKTROMONT2014-10-23 14:35:53Istotna informacja
Columbus Capital2014-10-23 14:12:45Rejestracja akcji serii D w KRS
BEST II NS FIZ2014-10-23 13:47:16Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst
VELTO2014-10-23 12:57:02Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów.
VELTO2014-10-23 12:50:26Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów
HURTIMEX SA2014-10-23 12:36:50Informacja o zawarciu nowej umowy franczyzowej
OPEN-NET Spółka Akcyjna2014-10-23 11:20:21Informacja o zawarciu istotnej umowy
ADMASSIVE GROUP2014-10-23 11:12:38Treść uchwał podjętych na WZA AdMassive Group S.A.
ADMASSIVE GROUP2014-10-23 11:06:30Uzupełnienie rb 20/2014 – informacje o powołanym prokurencie.
SILVA CAPITAL GROUP2014-10-23 10:53:14Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Silva Capital Group S.A.
VEDIA2014-10-23 10:48:17Otrzymane zamówienie z Węgier
ECERAMICS2014-10-23 10:23:47Informacja o wynikach częściowych badań ceramicznych osłon elektroizolacyjnych wytworzonych przez Industry Technologies S.A.
Columbus Capital2014-10-23 10:15:31Wycena wartości rynkowej Columbus Energy S.A. spółki zależnej Emitenta
AGROMEP2014-10-23 10:14:27Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.
Columbus Capital2014-10-23 09:54:17Korekta raportu dotycząca nabycia akcji własnych.
AQUA BIELSKO-BIAŁA2014-10-23 07:29:21Raport okresowy za III kwartał 2014 r.