Strona główna > Spółki > ANM > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Relacja z debiutu

 
 
 
5 listopada na rynku NewConnect zadebiutowały akcje firmy ART NEW MEDIA S.A. Spółka  ART NEW MEDIA jest 52. tegorocznym debiutantem i 76. firmą notowana na rynku NewConnect.
 Głównym przedmiotem działalności spółki jest obrót dziełami sztuki oraz świadczenie  usług związanych z włączaniem sztuki w proces komunikacji marketingowej. Spółka posiada 100% udziałów w spółce Antiquarius Sp. z o.o., wydawcy magazynu „sztuka.pl” i właściciela portalu www.sztuka.pl Miesięcznik „sztuka.pl” jest jednym z najważniejszych czasopism opiniotwórczych na polskim rynku sztuki.
Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 2,00 zł
 
 

Witając spółkę Członek Zarządu GPW Beata Jarosz powiedziała, że spółce Art New Media udaje się łączyć biznes z kulturą. – Spółka nie tylko oferuje swoim klientom najwyższej jakości usługi, ale również promuje sztukę i młodych artystów. Cieszy nas, że tak dynamiczna firma wybrała NewConnect – jeden z najdynamiczniejszych rynków alternatywnych w Europie – powiedziała prezes Beata Jarosz.
 
Marek Nowicki – Wiceprezes Zarządu Art New Media – podkreślił, że dzisiejszy dzień jest dla jego spółki wyjątkowy: - Jesteśmy pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w naszej branży w Europie firm działających, które weszły na giełdowy parkiet i stały się spółkami publicznymi. Marek Nowicki podziękował również prezesowi Art New Media, Andrzejowi Wysockiemu, który od momentu powstania firmy dążył do zbudowania profesjonalnego, przejrzystego biznesu zajmującego się szeroko pojętą sztuką i promocją kultury.
 
 
Autoryzowany Doradca Spółki: Carlson Capital Partners Sp. z o.o.
 
 
Przedmiot działalności
OBRÓT DZIEŁAMI SZTUKI:
- Sprzedaż dzieł sztuki zakupionych na rachunek własny,
- Sprzedaż komisowa dzieł sztuki,
- Sprzedaż dzieł sztuki i wydawnictw zamówionych lub wytworzonych przez Art NEW media S.A.
W czerwcu 2000 r. uruchomiono Galerię Art New Media w lokalu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Program Galerii koncentruje się wokół polskiej sztuki współczesnej drugiej połowy XX wieku.
 
USŁUGI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z DZIEŁAMI SZTUKI:
- Doradztwo inwestycyjne (art banking),
- Tworzenie, uzupełnianie i zarządzanie kolekcją,
- Realizacja autorskiego programu wystaw, wystawy na zamówienie, prezentacje, wypożyczanie dzieł,
- Informacja i edukacja.
 
USŁUGI ZWIĄZANE Z WŁĄCZANIEM SZTUKI W PROCES KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ:
- Konstrukcja i uzupełnianie strategii komunikacyjnych,
- Nowoczesne programy lojalnościowe bezpośrednio związane ze sztuką,
- Aranżacja wydarzeń artystycznych w imieniu klienta lub na jego rzecz,
- Specjalistyczne kampanie w mediach zajmujących się sztuką.
 
Spółka posiada 100% udziałów w spółce Antiquarius Sp. z o.o., wydawcy magazynu „sztuka.pl” i właściciela portalu www.sztuka.pl Miesięcznik „sztuka.pl” jest jednym
z najważniejszych czasopism opiniotwórczych na polskim rynku sztuki. Wydawca miesięcznika Antiquarius Sp. z o.o. jest również wydawcą edycji albumowych
i encyklopedycznych związanych z tematyką polskiej kultury i sztuki.
Rozwój własnych portali internetowych: www.artnewmedia.pl oraz www.sztuka.pl jest jednym z celów strategicznych Art NEW media S.A. Obecnie Emitent przygotowuje się do uruchomienia sprzedaży za pośrednictwem witryny www.artnewmedia.pl –
w przyszłości ma być to istotny kanał sprzedaży.
 
 
Subskrypcja prywatna akcji serii H poprzez emisję nie mniej niż 200.000 akcji i nie więcej niż 1.000.000 akcji serii H.
 
Liczba akcji przydzielonych: 408.033
Cena emisyjna: 2,00 zł (powyżej 10.000 sztuk dyskonto w wysokości 17,5%)
Liczba inwestorów, którym przydzielono akcje: 6.
 
Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii H: 676.754,45 zł
 
 
Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:
470 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,
1 235 095 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,
594 905 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,
548 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,
1 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda,
1 302 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda,
400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda,
408 033 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda.
 
 
 
 
 

Galeria zdjęć:

8artnewmedia.jpg 1artnewmedia.jpg 4artnewmedia.jpg
2artnewmedia.jpg 3artnewmedia.jpg 6artnewmedia.jpg
5artnewmedia.jpg 7artnewmedia.jpg
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH