Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 101/2017
Data sporządzenia: 09-06-2017

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 08.06.2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 08.06.2017 r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie - posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 40,20% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

2. ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - posiadał 726.546 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 29,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 29,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 32,20% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

3. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema (Malta) - posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 16,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 17,73% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

4. Ewa Kruk - posiadała 217.590 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 8,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 8,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 9,64% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

09-06-2017 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
09-06-2017 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH