Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


Uchwała Nr 167/2011

2011.02.08

Uchwała Nr 167/2011
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 8 lutego 2011 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych spółki AGROLIGA GROUP PLC. z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru)

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 11 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 307.560 (trzystu siedmiu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu) akcji zwykłych spółki AGROLIGA GROUP PLC. o wartości nominalnej 0,10 EUR (dziesięć eurocentów) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „CY0101452114”;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AGROLIGA” i oznaczeniem „AGL”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH