Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


Uchwała Nr 165/2011

2011.02.08

Uchwała Nr 165/2011
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 8 lutego 2011 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych
na okaziciela serii B spółki FRESH24.PL S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 9 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.183.409 (jednego miliona stu osiemdziesięciu trzech tysięcy czterystu dziewięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki FRESH24.PL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLFRSH000023”;
2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FRESH24-PDA” i oznaczeniem „F24A”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH