Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


BIO PLANET (Uchwała Nr 256/2015)

2015.03.19

Uchwała Nr 256/2015
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 marca 2015 r.


w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BIO PLANET S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki
BIO PLANET S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH