Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


NewConnect Lead (Komunikat)

2014.12.23

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 23 grudnia 2014 roku
(NewConnect)

Na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, GPW dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 2 ww. uchwały.              

W wyniku weryfikacji do segmentu NewConnect Lead zakwalifikowane zostały akcje 28 emitentów. Akcje 7 emitentów przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Lead.  

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane i przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Lead, stanowi  załącznik do niniejszego komunikatu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy szczególne oznaczenie nazwy akcji emitentów w serwisach informacyjnych Giełdy   i na stronie www.newconnect.pl, wynikające z weryfikacji dokonanej w dniu 23 grudnia 2014 r., nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2015 r.

 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH