Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


ACKERMAN S.A. (Uchwała Nr 583/2017)

2017.06.14

 Uchwała Nr 583/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii A  

spółki ACKERMAN S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1)     określić dzień 21 czerwca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ACKERMAN S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLACKRM00010”;

2)     notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ACKERMAN” i oznaczeniem „ACK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH