Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


GENOMED S.A (Uchwała Nr 490/2017)

2017.05.17

Uchwała Nr 490/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu

na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2

spółki GENOMED S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 35.916 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki GENOMED S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH