Strona główna > Spółki > VDS > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2017
data dodania 2017-01-02 22:00:00
spółka Vidis Spółka Akcyjna

Korekta uchwał Walnego Zgromadzenia z dn. 30.12.2016 r. wraz z korektą raportu nr 19/2016 z dn. 30.12.2016 r.

W związku z omyłką pisarską podczas protokołowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ("ZWZ"), które odbyło się 30 grudnia 2016 roku, Zarząd Vidis S.A. przekazuje, iż:

- prawidłowe nazwisko z uchwały nr 21 ZWZ z dn. 30.12.2016 r. nowego członka Rady Nadzorczej to Bogusław Szpytma (a nie jak podano Bogusław Szputma);

- uchwała nr 22 ZWZ z dn. 30.12.2016 r. w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A. nie została podjęta (a nie jak podano w akcie, że uchwała została podjęta).

Jednocześnie Zarząd koryguje treść raportu nr 19/2016 r. z dn. 30.12.2016 r. i przekazuje w załączeniu sprostowanie treści uchwały nr 21 i 22 ZWZ z dn. 30.12.2016 r. w postaci protokołu prostującego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartosz Palusko - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH