Strona główna > Spółki > TXN > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2016
data dodania 2016-02-02 09:25:13
spółka Tax-Net Spółka Akcyjna

Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Zarząd TAX-NET S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 01 lutego 2016 r. podpisana została umowa zbycia na rzecz DEBET sp. z o.o. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa TAX-NET S.A. związanego z funkcjonowaniem oddziału Tarnogórskiego Spółki za kwotę 290 000 zł. Przedmiotowa decyzja spowodowana została planami zwiększenia ogólnej rentowności Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Głośny - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Kocan - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH