Strona główna > Spółki > TLO > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2011
data dodania 2011-08-16 12:45:16
spółka Telesto Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

Zarząd TELESTO S.A. informuje, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. Spółka otrzymała informację o zawarciu umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., której przedmiotem jest dostawa systemu mgłowego Telesto do jednego z zakładów JSW S.A..

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych spółki Telesto S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Polkowski - Prezes Zarządu
  • Anna Łada - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH