Strona główna > Spółki > NTW > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2014
data dodania 2014-03-31 21:07:58
spółka Netwise Spółka Akcyjna

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 31 marca 2014 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok 2013. Zgodnie z zapisami wymienionej uchwały, Spółka przeznaczy z zysku netto za rok obrotowy 2013, 509.064,50 (pięćset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery, 50/100) zł na dywidendę. Wszystkie akcje Spółki, w liczbie 1.018.129 (jeden milion osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć), zostaną objęte dywidendą, wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,50 (50/100) zł. Dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, tj. dzień dywidendy, wyznaczono na 7 kwietnia 2014 roku. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na 21 kwietnia 2014 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH