Strona główna > Spółki > NTW > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2014
data dodania 2014-01-24 09:33:15
spółka Netwise Spółka Akcyjna

Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A.

Zarząd Netwise S.A.("Spółka") informuje, że na podstawie otrzymanych 23 stycznia 2014 roku zawiadomień, zgodnych z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A. Na mocy umowy z dnia 22 stycznia 2014, Pan Piotr Kawecki nabył, a Pan Jakub Skałbania zbył 325.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 31,92% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A.


Przed ww. transakcją Pan Jakub Skałbania posiadał 650.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 63,84% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A. Obecnie Pan Jakub Skałbania posiada 325.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 31,92% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A.


Przed ww. transakcją Pan Piotr Kawecki nie posiadał akcji Spółki. Obecnie Pan Piotr Kawecki posiada 325.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 31,92% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH