Strona główna > Spółki > MDV > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2011
data dodania 2011-01-18 10:07:42
spółka Monday Development Spółka Akcyjna

Istotne zdarzenie w realizacji projektu Piątkowska. Sprzedaż lokali biurowych o znacznej wartości.

Zarząd Spółki Monday Development S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dnia 17-go stycznia 2011 roku spółka celowa Emitenta - Monday sp. z o.o. Piątkowska S.K.A zawarła przedwstępną umowę sprzedaży lokali w budynku biurowym przy ul. Piątkowskiej 116 w Poznaniu wybudowanym w ramach realizowanego przez nią przedsięwzięcia deweloperskiego.

Zawarta umowa dotyczy sprzedaży lokali biurowych oraz miejsc garażowych o łącznej wartości brutto 4 470 680,14 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 14/100)

Kryterium uznania umowy za istotną jest jej wartość, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kurt Montgomery - Prezes Zarządu
  • Monika Owerko - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH