Strona główna > Spółki > JRI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 45/2015
data dodania 2015-07-15 23:53:50
spółka JR HOLDING Spółka Akcyjna

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta

Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Krakowie, przekazuje do publicznej wiadomości przychody z działalności operacyjnej uzyskane w miesiącu czerwcu i narastająco za sześć miesięcy 2015 roku przez Emitenta oraz Spółki wchodzące w skład jego Grupy.

W miesiącu czerwcu 2015 roku przychody osiągnięte z wynajmu powierzchni komercyjnych przez JR INVEST S.A. wyniosły 30.275,- PLN. W związku z tym, że w dniu 10.06.2015 r. JR INVEST S.A. sprzedała posiadaną nieruchomość, o czym Emitent informował raportem EBI nr 32/2015 z dnia 11.06.2015 r., dalsze przychody z wynajmu przedmiotowej nieruchomości będą odzwierciedlane w wynikach spółki zależnej Laguna Capital Sp. z o.o. Emitent z podmiotu zajmującego się wynajmem powierzchni komercyjnych przekształca się w firmę zarządzającą holdingiem, dlatego też bardziej stosownym jest porównywanie przychodów z poziomu Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty posiadające nieruchomości komercyjne.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej związanej z wynajmem powierzchni komercyjnych osiągnięte w czerwcu 2015 roku przez Grupę JR INVEST S.A. wyniosły 408.108 PLN, i są wyższe o 13,11% od skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej w analogicznym okresie roku 2014, które wynosiły 360.801 PLN.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej związanej z wynajmem powierzchni komercyjnych osiągnięte w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku przez Grupę JR INVEST S.A. wyniosły 2.583.464 PLN, i są wyższe o 19,38 % w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014.

Wśród spółek zależnych wyższe o 2,58% były przychody z wynajmu zrealizowane przez Spółkę KPM INVEST Sp. z o. o., w której Emitent posiada 100% udziałów i w czerwcu 2015 r. wyniosły one 84.244 PLN. Pozostałe Spółki z Grupy Emitenta tj. PPH Inter-Prodryn Sp. z o. o. i "Centrum Market Zielona Góra" Sp. z o. o. w miesiącu czerwcu 2015 roku zrealizowały odpowiednio wyższe o 12,61 % i niższe o 2,30% przychody operacyjne w "Centrum Market Zielona Góra" Sp. z o. o. Wyniosły one 147.530 PLN. W miesiącu czerwcu 2015 przychody ze sprzedaży w spółce Ganador Sp. z o.o. były na poziomie 23.383 PLN, natomiast w spółce Laguna Capital Sp. z o.o., która została właścicielem nieruchomości w Bielsku Białej przychody z najmu powierzchni komercyjnych były na poziomie 30.407 PLN.

Narastająco za sześć miesięcy 2015 roku przychody osiągnięte z wynajmu powierzchni komercyjnych przez spółkę KPM INVEST Sp. z o. o., w której Emitent posiada 100% udziałów były wyższe o 4,26 %. Pozostałe Spółki z Grupy Emitenta tj. PPH Inter-Prodryn Sp. z o. o. i "Centrum Market Zielona Góra" Sp. z o. o. zrealizowały w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku przychody operacyjne na poziomie 1.371.471 PLN, które są wyższe o 45.501 PLN w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014.

Zarząd Emitenta pragnie poinformować również, iż w związku z intensywnym rozwojem Grupy, od przyszłego miesiąca raporty miesięczne przybiorą nową formę, w której to będą zawarte informacje dotyczące nie tylko wyników sprzedażowych, ale również bieżących zdarzeń mających wpływ na ich realizację. Powyższa prezentacja realizacji przychodów jest ostatnią w takiej formie. Nowa forma raportów miesięcznych w jeszcze bardziej szczegółowy sposób zaprezentuje sytuację majątkową i ekonomiczną Emitenta oraz spółek wchodzących w skład Grupy, co pozwoli akcjonariuszom mieć szeroki dostęp do wszystkich istotnych informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • January Ciszewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH